top of page
Anneline Malling Breen.png

Anneline Malling Breen

Anne Kløw.png
Arild Hermansen.png
Frode Reiten.png

Anne Kløw/Arild Hermansen/Frode Reiten

Anders Blakseth.png

Anders Blakseth

Dag Otto Skar.png

Dag Otto Skar

Tim Rudi Veiteberg.png

Tim Rudi Veiteberg

Nina Kjølsen.png

Nina Kjølsen Jernæs

Janne Siren Fjærestad.png

Janne Siren Fjærestad

Ove Stokkland.png

Ove Stokkeland

Marianne Bremnes.png
Irene Brustad.png

Marianne Bremnes/Irene Brustad

Fredrik Oteerstad.png

Fredrik Otterstad

Håvard Kleppe.png
Janne Siren Fjærestad.png

Håvard Kleppe/Janne Siren Fjærestad

Utstillere

Utstiller 1.png
Utstiller 2.png
Utstiller 3.png
Utstiller 4.png
Utstiller 5.png
Utstiller 6.png
Utstiller 7.png
Utstiller 8.png
Utstiller 9.png
Utstiller 10.png
Utstiller 11.png
Utstiller 12.png
Utstiller 13.png

Årets konferanse har tittelen:

"FRAMTIDA BANKER PÅ"

Teknologien ligger foran oss - men er vi forberedt på hvordan den påvirker oss og vår sikkerhet? 

Vi byr på inspirerende foredrag, underholdning og god mulighet for videre nettverksbygging!

Brannforebyggende forum er en faglig konferanse for alle som jobber med brannforebygging. 

bottom of page