top of page

Årets konferanse har tittelen:

"FRAMTIDA BANKER PÅ"

Teknologien ligger foran oss - men er vi forberedt på hvordan den påvirker oss og vår sikkerhet? 

Vi byr på inspirerende foredrag, underholdning og god mulighet for videre nettverksbygging!

Brannforebyggende forum er en faglig konferanse for alle som jobber med brannforebygging. 

bottom of page