top of page

Velkommen til brannforebyggende forum 2024 i Narvik

Brannforebygging i krig, krise og fred
 

10. - 11. september 2024

Påmeldingsfrist 20. juni

Program

- Åpning med Ordfører

- Brannsjefen ønsker velkommen

- Justisdepartementet

- Forsvaret

- Innslag fra Ukraina

- DSB

- Kripos

- Norges brann og redningsskole

Brannforebyggende forum 2024 

bottom of page