PROGRAM

Velkommen til Brannforebyggende forum 13. - 14. september 2022, på Scandic Bystranda i Kristiansand.

Den røde tråden for årets konferanse er endring, kommunikasjon og samhandling.

Dag 1 - starter 08:30 med registrering

Caledonienbrannen - Tor Eriksen, tidligere brannmester i KBR                      

Brannetterforskning  - Sølvi M. Harju, Kripos

Forandring fryder? -  Tor Åge Eikerapen, psykologspesialist EXECU AS

Brannsikkerhet i nye bygg - Anders Sandmæl, Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS

Rus, psykiske lidelser og brannforebygging, en krevende øvelse - Dagfinn Haarr, lege

Dagsaktuelt tema - Feiermesternes landsforening

Dag 2 - starter 08:30 med kaffe og mingling

Ny dag, nye nederlag - Halvor Haukerud, Motarbeider AS

Nytt undervisningsopplegg for 9. klasse - Brannvernforeningen

Kommunikasjon - Julien Bourrelle

Beredskapsforebygging - Norges brannskole

Før ulykken inntreffer, Odd Sevland, HMS-motivator

Fra motarbeid til arbeidsmot - Halvor Haukerud, Motarbeider AS

Dag 2 avsluttes ca kl. 15:30.

I pausene vil det naturligvis bli anledning til å besøke våre dyktige utstillere.

Endringer i programmet kan forekomme.