PROGRAM

Velkommen til Brannforebyggende forum 13. - 14. september 2022, på Scandic Bystranda i Kristiansand.

Den røde tråden for årets konferanse er endring, kommunikasjon og samhandling.

Dag 1

Caledonienbrannen (Tor Eriksen)                      

Brannetterforskning (Kripos)

Forandring fryder? (Tor Åge Eikerapen)

Brannsikkerhet i nye bygg – hvordan står det til? (Anders Sandmæl)

Rus, psykiske lidelser og brannforebygging, en krevende øvelse (Dagfinn Haarr)

Dagsaktuelt tema (Feiermesternes landsforening)

Dag 2

Ny dag - nye nederlag (Halvor Haukerud)

Nytt undervisningsopplegg for 9. klasse (Brannvernforeningen)

Kommunikasjon (Julien Bourrelle)

Beredskapsforebygging (Norges brannskole)

Før ulykken inntreffer (Odd Sevland)

Fra motarbeid til arbeidsmot (Halvor Haukerud)

I pausene vil det naturligvis bli anledning til å besøke våre dyktige utstillere.

Endringer i programmet kan forekomme.