PROGRAM

Velkommen til Brannforebyggende forum 2022 

  Scandic Bystranda i Kristiansand

Tirsdag 13.9

08.00-09.00

Registrering, Scandic Hotell Bystranda

Forebyggende avdeling, Kristiansandsandsregionen brann og redning IKS

09.00-09.10

Åpning av brannforebyggende forum 2022

Jan Røilid, brannsjef Kristiansandsregionen brann og redning IKS

09.10-09.30

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere                                                      

Hans Arne Madsen, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

09.30-10.15

Caledonienbrannen                                    

Tor Eriksen, tidligere brannmester/konstabel I Kristiansandsregionen brann og redning IKS

10.15-10.30

PAUSE 

Besøke utstillere

10.30-11.15

Brannetterforskning

Sølvi M. Harjo, Kripos

11.15-12.00

Forandring fryder?

Tor Åge Eikerapen, Psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi

12.00-13.00

LUNSJ

Besøke utstillere

13.00-13.45

Brannsikkerhet i bygg

Anders Sandmæl, Brannfag AS

13.45-14.30

Utsatte grupper, Rus, psykiske lidelser og brannforebygging - en krevende øvelse 

Dagfinn Haarr, tidligere kommuneoverlege i Kristiansand

14.30-14.45

PAUSE 

Besøke utstillere

14.45-15.15

Kjenner vi hverandre godt nok?

Line Hamre, brannvernforeningen og Carita Johnstad, Bergen brannvesen

15.15-16.00

Brannvesenet og kulturhistoriske verdier - samarbeid, kompetanseheving og verdibergingsplan

Susanna Björklöf, Oslo brann- og redningsetat, og Anne Bjørke, Bergen brannvesen

16.00-16-15

Praktisk informasjon

Hans Arne Madsen, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

19.00

Festmiddag

Onsdag 14.9

08.30-09.00

Kaffe og mingling

Besøke utstillere

09.00-09.10

Velkommen og takk for i går

Hans Arne Madsen, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

09.10-09.30

Ny dag - nye nederlag

Halvor Haukeud, Motarbeider

09.30-10.15

Nytt undervisningsopplegg for 9. klasse

Mari Bræin Faaberg og Tor Erik Skaar, Brannvernforeningen

10.15-10.30

Pause

Besøke utstillere

10.30-11.30

Kommunikasjon

Julien Bourrelle, rakettforsker og foredragsholder

11.30-12.00

Beredskapsforebyggende arbeid

Rønnaug Holtermann og Ole Anders Holmvaag, Norges brannskole

12.00-13.00

LUNSJ

Besøke utstillere

13.00-14.30

Må en ulykke til?

Odd Sevland, HMS-motivator

14.30-14.45

PAUSE

Besøke utstillere

14.45-15.30

Det er litt mye akkurat nå!

Halvor Haukeud, Motarbeider

15.30-15.45

Avslutning, god tur hjem

Hans Arne Madsen

Endringer i programmet kan forekomme.